Kinderen

Een echtscheiding heeft vaak een enorme impact op kinderen en jongeren. U doet er goed aan om uw kinderen zo snel mogelijk bij de scheiding te betrekken en ze te laten merken dat hun gevoelens en wensen er zeker toe doen. Het is voor nu en ook voor de toekomst van uw kinderen van groot belang dat u en uw partner de scheiding zo goed mogelijk regelen. Duidelijke afspraken, ondersteuning en een goede onderlinge communicatie vormen hiervoor de basis.

Ondersteuning kinderen

Liana: “Een kind maakt tijdens een scheiding een emotioneel proces door. Hun vertrouwde leventje verandert rigoureus. Een goede ondersteuning is noodzakelijk om problemen naar de toekomst toe te voorkomen. Een kindercoach kan daarin ondersteuning bieden. Kinderen krijgen hierdoor de mogelijkheid om te praten met een neutrale persoon die zich alleen bezighoudt met hun situatie en gevoelens. Het kan zijn dat een kind een aantal jaren na de scheiding problemen ervaart. De drempel om dan weer contact op te nemen met een coach, wordt daardoor kleiner.” Liana de Ruiter Eerlijke Echtscheidingsbemiddeling en Mediation werkt nauw samen met Greetje Welten van praktijk ’t Zonnewiel. Lees hier het interview met Greetje Welten.

Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan schept duidelijkheid en geeft overzicht in wat u voor uw kinderen wilt regelen.
Zo weten alle betrokkenen op elk moment waar ze aan toe zijn. Een ouderschapsplan biedt ook rust en houvast als de situatie wijzigt of er onverhoopt miscommunicatie ontstaat. Samen kijken we naar uw wensen en die van de kinderen, waardoor een goed solide ouderschapsplan ontstaat waarmee u als ouders even vooruit kunt. Vanzelfsprekend is dit document dynamisch en gaat dit dus géén 10 jaar mee. U zult  dus 1 á 2 keer per jaar samen even de tijd moeten nemen om te kijken of er aanpassingen noodzakelijk zijn.

Kinderen en het ouderschapsplan

Liana_de Ruiter-kinderen en scheidenLiana: “Ik vind het enorm belangrijk dat kinderen worden betrokken bij het opzetten van het ouderschapsplan. Daardoor krijgen ze het gevoel dat ze in dit proces worden gehoord worden en open en eerlijk hun verhaal mogen vertellen. Zo kunnen ze aangeven wat hun bezighoudt, wat de wensen zijn en waar ze bv. graag willen wonen. Als de leeftijd van uw kinderen het toelaat, stel ik het op prijs om even alleen met hen te praten. Op die manier kunnen zij, zonder last te krijgen van een loyaliteitsconflict vertellen wat hun wensen zijn en waar zij wellicht tegenaan lopen. De informatie die ik van de kinderen mag terugkoppelen naar de ouders zal ik hen vertellen, zodat zij dit kunnen meenemen bij het tot stand komen van het ouderschapsplan. Als de kinderen aangeven bepaalde onderwerpen niet met de ouders te willen delen, respecteer ik natuurlijk deze wens.”

Co-ouderschap

Scheidende stellen kiezen steeds vaker voor co-ouderschap. Bij co-ouderschap wonen kinderen voor een evenredig deel bij hun ouders. Dit betekent in de praktijk dat uw kind de ene week bij u woont en de andere week bij uw partner. Het kan ook zijn dat uw kind de ene helft van de week bij uw partner woont en de andere helft bij u. U bent vrij om samen hierover afspraken te maken. Liana: “Een goede onderlinge communicatie en verstandhouding is bij co-ouderschap noodzakelijk. Dit vereist een goed contact met elkaar na de scheiding. Ik neem graag de voor- en nadelen met u door, zodat u zelf een goede afweging kunt maken of co-ouderschap iets voor u is.”

Co-ouderschap en kinderalimentatie

Bij co-ouderschap draagt u beiden bij aan de kosten voor wonen en huishouden van de kinderen. Voor overige kosten zoals sport, vakantie, etc. kunt u aanvullende afspraken maken. Kijk voor meer informatie op de website van het NIBUD.

Kindbehartiger

Liana de Ruiter is enige tijd werkzaam geweest als  Kindbehartiger. Helaas is hier door tijdgebrek een einde aan gekomen, echter heeft Liana de Ruiter een goed netwerk om ouders door te verwijzen naar een Kindbehartiger indien dit nodig mocht zijn. De Kindbehartiger is een professional die er speciaal is voor kinderen in een scheidingssituatie. Om te luisteren naar hun verhaal en hun wensen te vertalen naar de ouders, anderen en het juridisch speelveld.

Een luisterend oor

Wensenlijstje van een kind bij echtscheidingDe Kindbehartiger biedt kinderen in een scheidingssituatie in eerste instantie een luisterend oor. Kinderen hebben eigen gedachtes over de scheiding van hun ouders en hebben het recht om hun gevoelens en wensen te delen, hoe jong zij ook zijn. Het liefst met een neutraal iemand die er echt voor hen is. Dit is de rol van de Kindbehartiger. De Kindbehartiger heeft ervaring in de omgang en gespreksvoering met kinderen, kennis van de ontwikkelingsfases van kinderen alsmede over het scheidingsproces, zet in op bewust ouderschap tijdens en na de scheiding en is bekend met de juridische wereld. Middels de Kindbehartiger wordt kinderparticipatie voorop gezet, maar wordt kinderen tegelijkertijd bescherming geboden ten aanzien van de kwetsbare positie waarin zij zich bevinden. De Kindbehartiger zorgt er voor dat de stem van ieder kind gehoord wordt en een plek krijgt binnen het geheel. Voor meer informatie lees verder op de volgende link: http://kindbehartiger.nl/profiel-kindbehartiger/