Financiën

Als partners bent u ook financieel aan elkaar verbonden. Liana de Ruiter Eerlijke Echtscheidings-bemiddeling en Mediation stelt een goed financieel plan voor u op zodat u op financieel gebied exact weet waar u aan toe bent. Voor nu en in de toekomst.

Financieel plan

In het financieel plan breng ik alle vermogensbestanddelen voor u in kaart. Hierbij kunt u denken aan de inboedel, spaarrekeningen, de woning, pensioenen, verzekeringen, etc. Samen bekijken we hoe er een verdeling van de financiën kan worden gemaakt. Daarnaast geef ik u inzicht in uw beider inkomen na de scheiding en de afspraken die zijn gemaakt rondom kinder- en partneralimentatie.

Toeslagen

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie heeft u na een scheiding wel of geen recht op voorzieningen of toeslagen. Uit ervaring weet ik dat deze zaken vaak als erg onoverzichtelijk worden ervaren. Ik breng deze zaken voor u in kaart en breng u graag in contact met de betreffende instanties, mocht dit voor u van toepassing zijn. Deze zaken kunnen een groot verschil maken in uw financiën.

Kinderalimentatie

Bij echtscheiding wordt bekeken of er door een van de ouders kinderalimentatie moet worden betaald.
Bij het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie wordt eerst gekeken naar de financiële behoefte van het kind. De levensstandaard zoals die tijdens het huwelijk was, is daarbij altijd het uitgangspunt. Daarbij wordt nagegaan welk deel van het inkomen van beide ouders werd besteed aan het kind.

Hoogte kinderalimentatie

Liana_de Ruiter-kinderalimentatieDe daadwerkelijke hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van het netto besteedbare inkomen van beide ouders. Hierbij wordt rekening gehouden met de inkomsten die u nodig heeft om zelf in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. Als de financiële draagkracht van u en uw partner is vastgesteld, wordt bekeken welk bedrag u en /of uw partner naar rato van uw financiële draagkracht kunt bijdragen aan het eigen aandeel in de kosten van uw kind.
Alle afspraken hieromtrent kunnen natuurlijk in onderling overeen worden gekomen.

Berekeningen kinderalimentatie

De berekeningen voor kinderalimentatie behoeven enige expertise. Ik help u graag inzicht te verkrijgen welke bedragen voor u van toepassing zijn. Het is mogelijk dat u samen een vast bedrag voor kinderalimentenatie wilt afspreken. Ook dan help ik u graag om de hoogte hiervan samen met u vast te stellen.

Partneralimentatie

Bij echtscheiding ontstaan er twee huishoudens en dient u in het eigen levensonderhoud te voorzien. Als de ene partner minder inkomsten heeft dan de andere partner, kan er recht ontstaan op partneralimentatie. Net zoals bij het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie, wordt ook bij partneralimentatie gekeken naar de situatie tijdens het huwelijk en de huidige financiële draagkracht. Het bedrag voor partneralimentatie kunt u ook in goed overleg met elkaar afstemmen, afhankelijk van de hoogte van de eventuele kinderalimentatie.

Wijzigingen na scheiding

Wijzigingen in het inkomen,  in de gezinssituatie of wetswijzigingen kunnen ook na de scheiding een effect hebben op de hoogte van de kinder- en/of partneralimentatie. U kunt altijd bij mij terecht om samen nieuwe afspraken hierover te maken.