Partneralimentatie, nieuwe wetgeving

Nieuwe regelgeving partneralimentatie…….Al zolang ik werkzaam ben als mediator (ca. 10 jaar) wordt er in  discussie gevoerd over de vraag of de huidige regels voor partneralimentatie nog wel passen in onze moderne tijd. Steeds meer alimentatiegerechtigden (nog altijd vaak vrouwen) hebben tegenwoordig  een baan. Ze zijn financieel minder afhankelijk van hun partner. De afgelopen weken heeft de politiek heeft  ingestemd  met de voorgestelde veranderingen. Deze  nieuwe regels zullen ingaan  per 1 januari 2020.  Maar wat verandert er dan daadwerkelijk? Ik leg het u graag uit.

Wat zijn momenteel de regels voor partneralimentatie?  

Op basis van de huidige wet geldt een maximale alimentatieduur van 12 jaar. Daarnaast wordt er gekeken naar wat een alimentatiegerechtigde nodig heeft en wat een alimentatieplichtige kan missen (behoefte en draagkracht) . Een uitzonderling vormt het huwelijk wat  korter dan 5 jaar heeft geduurd én waar geen kinderen uit zijn voortgekomen.

De nieuwe regelgeving

Vanaf 1 januari 2020  is de termijn voor betaling van partneralimentatie gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar.

Er zijn ook  uitzonderingen:

–  indien er sprake is van een huwelijk langer dan 15 jaar en de alimentatiegerechtigde is ten hoogste tien jaar jonger dan de AOW-leeftijd, dan stopt de alimentatieverplichting niet eerder dan op het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt.

–  als er  vanuit het huwelijk  kinderen zijn geboren die nog geen 12 jaar oud zijn, dan loopt de alimentatieverplichting door totdat het jongste kind 12 jaar is, dat kan dus langer dan 5 jaar zijn.

– als de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder is én langer dan 15 jaar is getrouwd, heeft hij/zij  recht op tien jaar alimentatie.

Gaat er heel veel veranderen….?

Ik vraag mezelf af of er in de praktijk sprake is van een échte verandering. Ik denk dan aan  het kleine aantal  van de echtscheidingen waarbij de partneralimentatie überhaupt een rol speelt én de vele uitzonderingen. Mensen die kiezen voor mediation kunnen sowieso  afwijken van de huidige wetgeving . Zij kunnen dus ook in onderling overleg kiezen voor een andere periode dan 12 jaar . De nieuwe wet geldt alleen voor scheidingen vanaf 2020. Voor de bestaande alimentatieverplichtingen blijven de huidige regels gelden.