Indexering kinder en partneralimentatie

Indexering kinder en partneralimentatie per 1 januari 2022

Gebruikelijk is dat de alimentatiebedragen elk jaar worden geïndexeerd.
Dit gebeurd op grond van het Burgerlijk Wetboek.
Voor 2022 is het indexeringspercentage nu bekendgemaakt.
Dit percentage wordt door De Minister voor Rechtsbescherming vastgesteld.
Jaarlijks wordt dit cijfer gepubliceerd in de Staatscourant
Het indexeringspercentage wordt meestal bekend gemaakt half november van elk jaar
Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-46772.html

Het indexeringscijfer voor 2022 bedraagt 1,9%
Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de indexeringspercentage.
Ben hier dus alert op.
Deze indexering geldt over het algemeen voor zowel de kinderen als de partneralimentatie.
Zorg ervoor dat u deze verhoging per 1 januari van het nieuwe jaar laat ingaan.
Achterstallige alimentatie kan vanwege het niet doorvoeren van de indexering nog 5 jaar met terugwerkende kracht worden gevorderd.

Hoe bereken ik zelf het nieuwe alimentatiebedrag?
Er zijn diverse websites die een handig tool hebben ontwikkeld waarin u het huidige bedrag kunt invoeren en dan precies ziet wat het nieuwe termijnbedrag wordt.
Kijk bijvoorbeeld eens op de website van het LBIO: https://www.lbio.nl/indexering-alimentatie/

Behoefte aan meer informatie over dit onderwerp?
U kunt altijd contact met mij opnemen om uw vragen te stellen .
Dit kan op telefoonnummer 076-3020017 of via mail adres : mail@lianaderuiter.nl.
Een andere mogelijkheid is invullen van het contactformulier van deze website: https://lianaderuiter.nl/contact/