Aanpassing partneralimentatie wetgeving

Al jaren komt er met enige regelmaat nieuws in de media over de aanpassing partneralimentatie wetgeving.

Door veel alimentatieplichtigen wordt dit nieuws dan ook op de voet gevolgd.
Ook stellen/echtparen die momenteel bij mij in een mediation traject zitten vanwege een scheiding stellen mij vaak de vraag hoe het er nu mee staat.
Vaak weten mensen wel dat de huidige termijn op 12 jaar staat maar horen in de media een periode van 5 jaar voorbij komen.
Vragen zoals: wanneer is dit wetsvoorstel erdoor of kunnen we in ons convenant iets opnemen om te anticiperen op dit nieuwe wetsartikel worden dan vaak gesteld.
Als je samen de keuze voor mediation maakt zijn een hoop van jullie wensen realiseerbaar.
Maar wat houd het nieuwe wetsvoorstel nu exact in?

Wetswijzigingen: geen simpel en snel traject.

Sterker nog, het is een heel langdurig proces.
Al vanaf 2012 hebben een aantal politieke partijen het idee om zaken rondom de partneralimentatie aan te passen.
In 2014 is het wetsvoorstel dan toch ingediend en nu ligt het ter beoordeling bij de raad van State.
Zij hebben een adviserende rol naar de regering toe.
Als dit advies positief is kan het worden ingediend bij de Tweede Kamer en daarna bij de Eerste Kamer.
De Eerste Kamer zal de uiteindelijke beslissingen nemen waarna zij bepalen wanneer de wet (eventueel)in werking treedt.
Zie ook http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34231_wet_herziening

Wat zijn de uitgangspunten?

Dat de verwachting er mag zijn dat iemand na een scheiding weer in zijn/haar eigen levensonderhoud kan gaan voorzien.
Er wordt gekeken hoeveel minder één van de partners is gaan werken (door het krijgen van gezamenlijke kinderen) en hoeveel minder deze is gaan verdienen.
De partneralimentatie is bedoeld om de periode te overbruggen tot wanneer men weer in het eigen levensonderhoud kan voorzien.
Voor zeer langdurige huwelijken waarbij één van de partners niet meer werkt en huwelijken waarin de kinderen de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt geldt een uitzondering.

Duur van de alimentatieplicht

Aanpassing partneralimentatie wetgeving
Bij geen kinderen jonger dan 12 jaar:
Duur huwelijk 0-3 jaar: geen recht op partneralimentatie
Duur huwelijk 3 jaar en verder: de helft van de huwelijksduur met een maximum van 5 jaar.
Bij wel kinderen jonger dan 12 jaar:
Totdat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.
Huwelijken langer dan 15 jaar en alimentatiegerechtigde is maximaal 10 jaar jonger dan de AOW leeftijd:
5 jaar maar in elk geval totdat de alimentatiegerechtigde de AOW leeftijd heeft bereikt.

Partneralimentatie en mediation

Natuurlijk is dit een onderwerp wat voorbij komt als u besluit uw scheiding via mediation te gaan regelen.
Ik zal u voorlichten over de hele gang van zaken en zoveel mogelijk helderheid verschaffen over de op dat moment geldende regelgeving.
Zodat u samen een weloverwogen beslissing kunt nemen.