Na de scheiding alleen met je kind op vakantie naar het buitenland

Bereid je zaken  goed voor als je na de scheiding alleen met je kind op vakantie naar het buitenland gaat.
Uitsluitend een paspoort of ID-kaart meenemen is niet genoeg om door de controles te komen op het vliegveld.
Waar moet je allemaal aan denken?

Kinderontvoering, de cijfers

Volgens cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoeringen kwamen er vorig jaar 19 kinderen niet terug na de zomervakantie.
Ontvoerd door één van de ouders.
Dit jaar gaat het in totaal om 25 kinderen die na de zomervakantie hun klasgenootjes niet terugzien.
Een forse stijging van 31%.
Jaarlijks worden er ongeveer 250 kinderen ontvoerd.
In een aantal van de gevallen lukt het om de ontvoering ongedaan te maken.
Meestal gaat het daarbij om kinderen van gescheiden ouders wiens onderlinge relatie slecht is.
Een van de ouders kiest er bijvoorbeeld voor om terug te keren naar zijn / haar geboorteland en neemt de minderjarige kinderen ongeoorloofd mee.
Overigens, in 70% van de gevallen neemt de moeder het kind mee en niet de vader, wat veel mensen denken. Wilt u hier meer over weten?

Strengere controles gescheiden ouder die alleen reist met kind

Om je kind mee te nemen naar het buitenland heb je toestemming nodig van de andere ouder als die (ook) het gezag heeft.
Geeft de andere ouder geen toestemming dan kun je via de rechter vervangende toestemming vragen, je hebt hiervoor echter wel een advocaat nodig.
Sinds de overheid zich steeds drukker maakt over de kinderontvoeringen is de controle op deze toestemming aangescherpt.
De Koninklijke Marechaussee controleert daarom strenger op reisdocumenten van kinderen, vooral de kinderen die een andere achternaam hebben dan de ouder of de persoon waarmee ze reizen.
Dat zijn bijvoorbeeld kinderen met de naam van de vader waarbij moeder haar meisjesnaam heeft gehouden; of kinderen van andere ouders die je meeneemt dus vriendjes en vriendinnetje van je eigen kinderen; of kinderen van gescheiden ouders.

Goed voorbereid op reis

Wil je als gescheiden ouder voorkomen dat je gedoe krijgt bij de controle op het vliegveld, bereid je dan goed voor op de paspoortcontroles.
Aangeraden wordt voor de meereizende kinderen in ieder geval mee te nemen:
– Paspoort of ID-kaart
– ieder kind moet een eigen geldig paspoort of ID-kaart hebben
– Een ingevuld en door de andere ouder ondertekend formulier “Aanvraag toestemming reizen met minderjarige kinderen naar het buitenland
Deze kun je downloaded op de website www.rijksoverheid.nl en is een document waarin de niet meereizende gezaghebbende ouder verklaart dat hij / zij toestemming geeft dat je met het / de minderjarige kind(eren) naar het buitenland reist.

Bij dit formulier voegen:

– kopie van het paspoort van de ouder die toestemming geeft
– recent uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) en /of afschrift geboorteakte (uittreksel op te vragen bij de gemeente waar het kind staat ingeschreven en /of geboorteakte bij gemeente waar kind geboren is).
– recent uittreksel gezagsregister(kosteloos op te vragen bij de Rechtbank).
– indien aanwezig: uitspraak met betrekking tot gezag en omgang
– indien aanwezig: ouderschapsplan
– Eventueel kopie retourticket van het kind.

Heb je dit alles niet bij je, dan loop je de kans dat je geen toestemming krijgt om te vertrekken.
Vind je dit alles als gescheiden ouder bij het reizen naar het buitenland met je kind teveel papieren rompslomp en houd je wel van enig risico dan wordt op basis van reiservaring van andere ouders het volgende aangeraden.
Neem, naast het paspoort of ID-kaart van het kind, tenminste mee: een kopie van paspoort van de niet meereizende ouder(s) met daarop een ondertekende verklaring waaruit de toestemming blijkt en een kopie van de geboorteakte van het kind.

Dit bericht is geplaatst in Blog. Bewaar delink.